Kaschbrunnen

Falsk hand med döden

Falsk Hand med Döden | Kaschbrunnen | Nätkablar
blommaberg.nu | En Hälsingedeckare | Författaren | Nyheter, recensioner etc

Kaschbrunnen, ett naturfenomen i Högstrakten, med en mörk hemlighet

Utdrag ur boken:

Brunnen tråcklade sig ned i underjorden,
öppnade och slöt sig som en väldig bälg,
och hon försökte hitta vinklar med lampan.
Hon skulle bli tvungen att sätta ned kängan i första avsatsen och luta sig in.
Det fanns ingen antydan till vatten, inte ens fukt.

Avsatsen kändes överraskande fast att stå på
och inte för att hon betecknade sig själv som geolog,
men hon tyckte sig se sammanhanget.

Labyrinten var känd för en betydligt större allmänhet och var noga dokumenterad,
men namnet Kaschbrunnen existerade bara i muntlig tradition och i begränsad mytbildning.

...
Bergsknallen med labyrinten försköt byns tyngdpunkt
så att den hamnade strax bakom huset...


...
Fru Elsy Runde: "Det här är gammal havsbotten och marken är full av hålrum"


"På läsidan av huset reste sig kullen med sin labyrint, byggd av klappersten"


Webb-produktion: Business Progress